Dentsply

Dentsply

Dentsply

Dentsply

Dentsply

Dentsply

Harmonogram szkoleń

7 kroków ENDO

 

1. Diagnostyka radiologiczna i przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego
– anatomia kanałów, diagnostyka RTG w oparciu o dostępne pozycjonery
– izolacja
– odbudowa struktury
– przykłady kliniczne

2. Opracowanie komory i dostęp do ujść kanałowych
– rola izolacji (koferdam, zmiana klasy ubytku)
– powiększenie – lupa a mikroskop
– oszczędna preparacja (powikłania)

3. Opracowanie ujść kanałowych i dostęp do kanałów
– film instruktażowy i ćwiczenie praktyczne

4. Wstępne opracowanie kanału – dostęp do wierzchołka
– rola tzw. preflaring (gładka ścieżka), wstępne ukształtowanie i oczyszczenie kanału
– ustalenie długości roboczej WL

Ćwiczenie praktyczne – ustalenie długości roboczej przy pomocy endometru
Ćwiczenie praktyczne – opracowanie gładkiej ścieżki

5. Ostateczne opracowanie maszynowe i chemiczne
– lubryfikanty oraz standardowe środki płuczące
– kompletna sekwencja narzędzi maszynowych – przewodnik

Ćwiczenie praktyczne – opracowanie kanałów korzeniowych systemem narzędzi rotacyjnych PROTAPER NEXT™

6. Wypełnienie
– przygotowanie do wypełnienia – osuszanie
– procedury efektywnie zapobiegające rozwojowi flory bakteryjnej – szczelnie czyli bezpiecznie
– GuttaCore™ – szybka i efektywna obturacja na gorąco
– gutaperka dedykowana (dedykowane, kalibrowane ćwieki gutaperkowe)
– film instruktażowy – wypełnienie kanału przy pomocy systemu Thermaprep®/GuttaCore™

Ćwiczenie praktyczne – wypełnienie opracowanych kanałów korzeniowych przy pomocy systemu Thermaprep®/GuttaCore™

Pobierz pdf

Czas na ENDO

1. Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego
– izolacja i tymczasowa odbudowa zęba na potrzeby leczenia endodontycznego
– diagnostyka radiologiczna
– prosty dostęp i poszerzenie ujść za pomocą narzędzia PROTAPER SX/XA

Ćwiczenie praktyczne – odbudowa feruli w zębie przeznaczonym do leczenia endodontycznego materiałem SDR®
Ćwiczenie praktyczne – poszerzenie ujścia kanału za pomocą narzędzia PROTAPER® SX/XA – ćwiczenie na fantomach

2. System WaveOne® GOLD™ – najnowsza generacja narzędzi do pracy w trybie recyprokalnym
– przygotowanie gładkiej ścieżki ,,glidepath’’ przy użyciu Proglider™
– prezentacja najnowszego systemu narzędzi maszynowych WaveOne® GOLD
– przypadki kliniczne okiem eksperta

Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – wstępne opracowanie kanału za pomocą Proglider™
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – ostateczne opracowanie kanału pilnikiem WaveOne® GOLD™

3. Wypełnienie kanałów korzeniowych oraz szczelne zamknięcie komory
– obturacja – rozwiązania, zastosowanie kalibrowanych ćwieków gutaperkowych
– właściwości uszczelniające w różnych technikach wypełniania kanałów
– trójwymiarowa dezynfekcja – chemiczne opracowanie kanałów i aktywacja środków płuczących
– procedury zachowawcze w świetle możliwości ich zastosowania oraz trwałości klinicznej
– przypadki kliniczne okiem eksperta

Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – ENDOAKTYWATOR
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – obturacja kanału z wykorzystaniem dedykowanych kalibrowanych ćwieków gutaperkowych i AH +
Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – zamknięcie komory materiałem SDR®

 

Uczestnicy kursu praktycznego pod kierunkiem certyfikowanych wykładowców
Dentsply Sirona będą realizować program szkoleniowy teoretycznie omówiony
w części wykładowej, z możliwością bezpośredniej konsultacji z prowadzącym.

Pobierz pdf

Class II

Funkcjonalne planowanie wypełnień bezpośrednich w odcinku bocznym.
Estetycznie i trwale.

1. Diagnostyka ubytków II klasy
– zdjęcia skrzydłowo zwarciowe, detektor próchnicy, izolacja

2. Preparacja adhezyjna

3. Procedury adhezyjne

4. Techniki aplikacyjne
– prawidłowa odbudowa punktów stycznych – rekonstrukcja ścian interproksymalnych
– techniki modelowania kompozytu
– modelowanie powierzchni okluzyjnych – rozkład punktów kontaktu

5. Polerowanie – minimalne opracowanie, maksymalny efekt

6. Przypadki kliniczne okiem Eksperta

7. Ćwiczenia praktyczne na modelach

Pobierz pdf