Dyract Cem Plus

Adhezyjny cement kompomerowy do mocowania stałych uzupełnień protetycznych.